Welkom

Stichting Groen Ontmoet zet zich in om het buiten spelen nog leuker te maken. Met de stichting organiseren we regelmatig leuke activiteiten zoals onze jaarlijkse modderdag en kaboutertocht.

Daarnaast hebben we een natuurspeeltuin gerealiseerd, en tevens hebben we mee geparticipeerd aan de realisatie van het Gastels speelbos.

Bij onze projecten en activiteiten proberen we zoveel mogelijk het natuurlijk buitenspelen centraal te zetten. Daarnaast proberen we kinderen zoveel mogelijk bewust te maken van de natuur.

Ook vinden we het van belang doelgroepen met elkaar te verbinden. Het is geweldig om oud en jong samen de natuur te laten beleven.